Start 5 Arkiv 5 Brandgasfläktar och brandgasventilation: En livräddande funktion

Brandgasfläktar och brandgasventilation: En livräddande funktion

Vad är viktigt att tänka på vid val av brandgasventilation och vad är egentligen en brandgasfläkt?
Det reder ut i denna artikel.

Varför behövs brandgasventilation?

Brandgasventilation spelar en kritisk roll i brandskyddet av byggnader och offentliga utrymmen. Genom att begränsa spridningen av rök och värme, skyddar denna teknik både fastigheter och räddar liv.
Ventilationen kan ske passivt genom att nyttja den termiska värmeexpansionen av brandgaserna som öppnar t.ex. brandgasluckor eller forcerat med hjälp av brandgasfläktar.
Målet med all brandgasventilation är att få bort brandgaser från ytor där de kan utgöra en fara för personer i byggnader eller tunnlar.
På så sätt säkerställs det att utrymningsvägar fungerar samtidigt som det underlättar räddningstjänstens arbete.

Vad är brandgasfläktar?

Woman waiting for subway in Stockoholm

Brandgasfläktar är fläktar speciellt utformade för att hantera de extremt höga temperaturerna och den rökutveckling som sker under en brand.
Detta uppnås bland annat genom:

  • Fläkthjul med speciellt anpassade (och ibland förstärkta) nav och skovelblad
    • Detta innebär att de klarar av höga periferihastigheter även vid extrema temperaturer.
  • Motorer med specialfett i lager
    • Utan rätt anpassning mot värmen skulle motorer skära och inte klara av att fortsätta rotera.

Men även genom anpassning av övriga delar som t.ex. motorkablage, externa kopplingslådor, ramverk, vibrationsdämpare med felsäkerhet.

Typer av brandgasfläktar

Det finns flera typer av fläktar som kan klassas som brandgasfläktar.
Beroende på hur installationen ser ut så anpassas fläktvalet för att på bästa sätt motsvara behovet. Vi på FläktComp tillhandahåller t.ex. både axialfläktar för installation i ventilationskanaler och impulsfläktar för installation i tunnelutrymmen.

Bägge dessa fläkttyper kan anpassas och certifieras som brandgasfläktar.

Drift av brandgasfläktar

Normaldrift och brandfall

Vid denna drifttyp så dimensioneras fläktarna för att normalt sätt sköta den allmänna ventilationen av utrymmet och vid brandfall öka flödet och fungera som brandgasfläktar.

Enkelt beskrivet så har fläktarna två driftsfall där normaldriften sköter det dagliga ventilationsbehovet och det högre driftsfallet är vid en brand.

Fördelarna med detta är att det inte behöver installeras några extra fläktar som brandgasventilation. Nackdelen kan vara att fläktarna är optimerade för driftsfallet vid brand och därmed inte har en helt optimerad verkningsgrad vid normaldrift.

Enbart brandventilation

Denna typ av driftfall innebär att fläktarna är utformade för att enbart vara så effektiva som möjligt på att ventilera giftig brandrök så snabbt som möjligt vid en brand. Fläktarna är ej någon del av det normala ventilationssystemet.

Fördelen med ett sådant system är att fläktarna är väl anpassade för det tilltänkta brandfallet, då de inte används i normal drift. I och med att de står i standby så riskerar de inte att vara igensatta och ha problem med att leverera rätt prestanda vid händelse av brand.
Nackdelen blir att det finns risk att fläktarna ”glöms bort”. Det är fortfarande viktigt att ha med fläktarna i sina serviceronder. Fläkthjulen måste roteras och provköras med jämna mellanrum, för att säkerställa att fläktarna fungerar vid ev. brand.

Impulsfläktar

Temperaturer och certifieringar

Axialfläkt förberedd för brandtest

Alla brandgasfläktar måste certifieras av en oberoende organisation för en viss temperatur och drifttid. Utan detta så får fläktarna ej säljas med sin respektive certifiering.
Varje fläktutförande måste certifieras som en komplett enhet.
Detta innebär t.ex. att för vissa temperaturer och fläktutföranden så är våra fläktar enbart certifierade med en motor från ABB, medan andra utföranden är certifierade med en motor från WEG.

Vid projektering och utformning av brandventilation är det viktigt att räkna på vilken temperatur som fläktarna kommer att hantera.
Temperaturen matchas sedan mot någon av de standarder som gäller för brandgasfläktar enligt nedan:

  • F200 för drift vid 200° C i 2 timmar
  • F300 för drift vid 300° C i 2 timmar
  • F400 för drift vid 400° C i 2 timmar

Dessa certifieringar indikerar fläktens förmåga att köras höga temperaturer under en bestämd tid – en kritisk faktor i brandskydd.
Notera att standarden för fläktar skiljer sig från andra brandskyddsklassningar (t.ex. väggar och dörrar som använder sig av t.ex. EI90) då den enbart syftar till temperaturen av luftströmmen under en satt tid.

Test av brandgasventilation i Hamburg med impulsfläktar

FläktComp och brandgasventilation

Vi på FläktComp är experter på brandgasfläktar och erbjuder en bred produktportfölj för att uppfylla era behov. Vid konstruktion och installation av brandgasventilation är det viktigt att ta hänsyn till alla tekniska och säkerhetsmässiga aspekter.

Med vår kunskap och erfarenhet kan vi ge er rätt vägledning i valet av brandgasfläkt.

Läs mer om våra brandgasfläktar.

Eller kontakta oss direkt.

Du kanske också är intresserad av…

Fläktar för ATEX (Explosiva miljöer)

Fläktar för ATEX (Explosiva miljöer)

Det är inte alltid helt enkelt att förstå sig på hela ATEX-direktivet och vad som gäller för just er applikation.Som en del i fläktskolan så har vi här en kort kurs i av ATEX är och vad som gäller i samband med installation av fläktar i explosiva miljöer. ATEX är...