Start 5 Arkiv 5 Designutföranden radialfläktar

Designutföranden radialfläktar

Radialfläktar kommer i en mängd olika designutföranden, anpassade till olika applikationer.

Utbudet av våra radialfläktar är anpassat för att möta de flesta kombinationer av volymflöde och tryck med hjälp av direktdrivna fläktar.
Eftersom fläktserien är baserad på ett modulsystem kan majoriteten av fläktarna tillverkas av standardkomponenter. Detta möjliggör korta ledtider och konkurrenskraftiga priser.
Förutom standardfläktar tillverkar vi också ett stort antal specialdesigner, enligt era behov.

Nedan följer en genomgång av vårt standardsortiment av radialfläktar.

Design 1 (3d och 6d)

Det är ofta fördelaktigt att sträva mot en direktdriven fläkt. Den är mer kompakt, har färre delar och är i de flesta fall billigare än andra utföranden.
Vi erbjuder 3 olika designer med direktdrivning. Konstruktionerna 3d och 6d skiljer sig från design 1 genom att vara svängbara och att fläkthjulet kan tas bort från båda sidor.
En flänsmonterad motor gör att designen 6d blir lättare och kompaktare.

Design 2

Vid högre hastigheter som ej kan uppnås med en direktdriven motor krävs, eller om det finns andra installationsspecifika krav används en fläkt med remdrift.
Montage av motorn sker på ett antal olika sätt.

För design 2 är fläkten och motorn monterad på en gemensam bas.

Design 2a är samma konstruktion men med ett vridbart hölje och ett fläkthjul som kan demonteras på bägge sidorna.

Design 2b har motorn monterad på sidan av piedestalen för att uppnå en mer kompakt design.

Design 2c är till för små motorer.
Här är motorn monterad inuti piedestalen med en yttre kopplingslåda. Även om denna konstruktion är svårare att serva är det den mest kompakta remdriften och billigare än de andra remdriftsalternativen.

Design 4

Design 4 är en komplett enhet där motor med remdrift är monterat direkt på fläktkåpan. När en kompakt design behövs, erbjuder design 4 ett intressant alternativ. Dock krävs det ofta relativt omfattande förstärkningar av fläktkåpan.

Design 5

Idag är det relativt vanligt att fläktar utrustas med en elastisk koppling. Det kan t.ex. vara vid applikationer med höga temperaturer.

En elastisk koppling gör det även möjligt att dämpa och skydda motorn vid tuffare applikationer som kräver höga startmoment eller variabla vridmoment som vid t.ex. materialtransporter.

Mer information om våra radialfläktar hittar du under våra produkter eller via denna länk.

Du kanske också är intresserad av…

Fläktar för ATEX (Explosiva miljöer)

Fläktar för ATEX (Explosiva miljöer)

Det är inte alltid helt enkelt att förstå sig på hela ATEX-direktivet och vad som gäller för just er applikation.Som en del i fläktskolan så har vi här en kort kurs i av ATEX är och vad som gäller i samband med installation av fläktar i explosiva miljöer. ATEX är...