Fläktskolan

Start 5 Fläktskolan

FläktComp Sweden AB – Kunskapsbank

I fläktskolan delar vi med oss av vår kunskap kring fläktar.
Både grundläggande information, men även med djupdykningar i fläktkarakteristiker och styrning av fläktsystem.

Allmän fläktkunskap

Under denna rubrik samlar vi generell information om fläktar.
Har du inte arbetat med fläktar tidigare är detta en bra plats att börja på.

Hur fungerar en fläkt?

Hur fungerar en fläkt?

Fläktar kan delas upp i två huvudkategorier: axial och radialfläktar.
Hur dessa fungerar kan du läsa mer om denna del av Fläktskolan.

läs mer
Hur läser man en fläktkurva?

Hur läser man en fläktkurva?

Att kunna läsa och förstå ett fläktdiagram är viktigt för att förstå hur en fläkt kommer att bete sig i ett visst system. Den vänstra vertikala...

läs mer
Fläktterminologi

Fläktterminologi

Diskussioner kring fläktval kan ofta innehålla många fackmannamässiga ord och uttryck som är viktiga att förstå. Nedan följer ett urval av ord och...

läs mer
Viktigt att tänka på vid installation av fläktar

Viktigt att tänka på vid installation av fläktar

Fläktdiagram visar fläktens prestanda vid perfekta förhållanden, beroende på hur fläkten installeras och systemets uppbyggnad är det inte säkert att det är möjligt att nå prestandan i fläktdiagrammet.
Lär dig mer om hur fläktar ska installeras i vår Fläktskola!

läs mer

Allt du behöver veta om axialfläktar

Under denna rubrik har vi samlat information som är specifikt riktad mot axialfläktar och deras utförande.

Installation av axialfläktar

Installation av axialfläktar

Vid installation av axialfläktar är det viktigt att försöka ge fläkten bästa möjliga förutsättningar för att kunna ge önskad prestanda. Nedan följer...

läs mer

Allt du behöver veta om radialfläktar

Under denna rubrik har vi samlat information som är specifikt riktad mot radialfläktar och deras utförande.

Installation av radialfläktar

Installation av radialfläktar

Vid installation av radialfläktar är det viktigt att försöka ge fläkten bästa möjliga förutsättningar för att kunna ge önskad prestanda. Nedan...

läs mer
Utloppsriktning radialfläktar

Utloppsriktning radialfläktar

Våra radialfläktar följer EUROVENT standarden gällande utloppspositioner och flödesriktning. Enligt EUROVENT-standarden fastställs radialfläktarnas...

läs mer

Allt du behöver veta om fläktsystem

Under denna rubrik har vi samlat information som är specifikt riktad mot fläktsystem.