Start 5 Allmän kunskap 5 Hur läser man en fläktkurva?

Hur läser man en fläktkurva?

Att kunna läsa och förstå ett fläktdiagram är viktigt för att förstå hur en fläkt kommer att bete sig i ett visst system.

Den vänstra vertikala skalan visar totaltryck och den horisontella skalan visar volymflödet.

Inritat i diagrammet är systemkurvan (brunt) och fläktkurvor (röd, blå samt en svart).

Driftpunkten markeras med de gröna linjerna som går ut från respektive axel.

pt (Blå): Visar totala tryckökningen från fläkten vid ett visst volymflöde
Det totala trycket är summan av pst och pd2.

pst (Röd): Visar det statiska trycket för fläkten vid ett visst volymflöde.
Det statiska trycket är summan av externt tryckbehov i system inkl. alla motstånd och förluster som t.ex. friktion.

pd2 (Svart): Visar det dynamiska trycket för fläkten vid ett visst volymflöde.
Det dynamiska trycket är rörelseenergin i volymflödet.

System Curve (brun): Visar systemets tryckfall för olika volymflöden

Driftpunkt (Grön): Visar den punkt där systemkurva och fläktkurva korsas.
Det är vid denna punkt fläkten kommer arbeta.
Den nedre gröna linjen visar driftpunkten utan dynamiska förluster.

I kombination med fläktdiagrammet visas ett diagram med fläkthjulseffekt:

Detta diagram visar den effekt som åtgår vid ett visst volymflöde.
I diagrammet är driftpunkten märkt med gröna linjer på samma sätt som i fläktdiagrammet och visar på så sätt vilket effektbehov vi har vid vår driftpunkt.

Denna data ligger till grund för val av rätt motorstorlek.

Du kanske också är intresserad av…

Fläktar för ATEX (Explosiva miljöer)

Fläktar för ATEX (Explosiva miljöer)

Det är inte alltid helt enkelt att förstå sig på hela ATEX-direktivet och vad som gäller för just er applikation.Som en del i fläktskolan så har vi här en kort kurs i av ATEX är och vad som gäller i samband med installation av fläktar i explosiva miljöer. ATEX är...