Start 5 Allmän kunskap 5 Industrifläkten – Den industriella processens arbetshäst

Industrifläkten – Den industriella processens arbetshäst

Det är inte alltid helt enkelt att veta vilken fläkt som behövs för en viss applikation. En industrifläkt är en fläkt som installeras i en industriell applikation eller som ventilation i en industriell miljö.
Så ordet industrifläkt beskriver inte någon fläkttyp utan snarare en installationsplats eller funktion.

Vad är en industrifläkt?

I denna artikel försöker vi på FläktComp Sweden reda ut och förklara vad en industrifläkt är (i våra ögon).

En industrifläkt byggs efter de krav som finns på applikationen, det innebär att det inte finns en specifik produkt utan ett helt fläktsegment, vilket innebär att både en radialfläkt och en axialfläkt kan kallas industrifläkt.

Det finns ett antal punkter som fläkten bör uppfylla oavsett applikation och utförande och nedan har vi samlat fyra av de viktigaste.

Robust

En industrifläkt behöver vara robust i sitt utförande. Det innebär en fläkt som tål den miljö och belastning som krävs för processen. I många fall skulle en fläkt anpassad för kommersiella eller privata fastigheter inte hålla över tid i en industriell miljö.

Driftsäker

En fläkt som utför ett jobb behöver också gå att lita på. Därför ska en fläkt inom industrin ha lång tid mellan service och tydliga serviceintervall, så att det alltid går att planera in servicebehov i god tid innan något oförutsett driftstopp sker.

Radialfläktar

Hållbar över tid

Många gånger så sitter fläkten utsatt för processmedia eller andra utmaningar i omgivningen, därför är det viktigt att materialen är anpassade för detta.
För att maximera en industrifläkts livslängd bör till exempel fläktkåpan vara varmgalvaniserad efter tillverkning och inte vara tillverkad av en förgalvaniserad plåt som nitas/skruvas ihop. En sådan konstruktion ger större risk för korrosionsproblem över tid.
Insidan av en industrifläkt är minst lika viktig då fläkthjulet/impellern behöver anpassas mot flödets egenskaper. Kanske är det partiklar i luftströmmen som kräver ett hårdare material, eller så är det en fläkt för höga temperaturer eller höga tryck som kräver mer än standardmaterial.

Hög verkningsgrad

Den absolut största kostnaden för en fläkt över dess livslängd är energikostnaden. Därför är verkningsgraden en av de viktigaste faktorerna när du väljer industrifläkt. Några procents högre verkningsgrad kan göra många tusentals kronor i minskade elkostnader per år. När sedan den förväntade livslängden på en industrifläkt är 20-25 år så blir det snabbt mycket stora besparingar i förhållande till kostnaden för fläkten.

Innan vi går djupare in på respektive fläkttyp så kan vi sammanfatta typiska applikationer för en industrifläkt i respektive utförande.

Radialfläkt för industriella applikationer

En radialfläkt är en flexibel fläkttyp som presterar bra i en mängd applikationer. Typiska applikationer är processluft, rökgasrening, materialtransport och allmänventilation.

Axialfläkt för industriella applikationer

En axialfläkt är en fläkttyp som gör sig bäst för höga flöden vid lägre tryck och typiska industriella applikationer är virkestorkar, gruvventilation och allmänventilation.
En typ av axialfläkt som passar bra för enklare industriventilation är väggfläkten.

Oavsett vilken fläkttyp din industrifläkt är så anpassar vi den för t.ex. höga temperaturer eller drift i områden med explosiv atmosfär.

Ett naturligt nästa steg i vår fördjupning och beskrivning vad som är viktigt rent konstruktionsmässigt för en industrifläkt i respektive utförande.


Konstruktion av en industriell radialfläkt

En industrifläkt i radialutförande är ofta en fläkt med relativt tuffa prestandakrav. Därför är det viktigt att fläkten är korrekt utformad för den specifika applikationen.
Exempel på anpassningar som görs är förstärkning av fläktkåpa vid höga tryck, installation av axeltätning vid läckagekrav, specialmaterial i fläkthjul vid höga temperaturer eller slitande media eller i dekontaminerbart utförande för enkel invändig rengöring av fläkt.
I vår standardutrustning ingår en robust inspektionslucka för enkel åtkomst till fläkthjulet.

Industrifläkt i radailutförande

Konstruktion av en industriell axialfläkt

För att säkerställa att en axiell industrifläkt både håller och presterar över tid arbetar vi med detaljer.
Till exempel så är fläkthusets fläns formad från svepet och inte som en separat påsvetsad fläns.
Vi använder oss av tjockare godstjocklek på fläktkåpan och framförallt av rätt material för processen, t.ex. kolstål eller syrafast stål.
Våra skovelblad är profilerade och tillverkade av ej återvunnen saltvattenbeständig aluminium.
Bladen har en stålförstärkt kärna som gjuts in med hjälp av vakuumgjutning i sand vilket ger bladen en ökad hållfasthet.
Fläkthjulet ska givetvis vara både statiskt och dynamiskt balanserat. Fläkten bör alltid utrustas med vibrationsfötter för att minimera överfördra vibrationer till eventuella kanalsystem.
Industrifläkten utrustas med en extern kopplingslåda för enkel in- och urkoppling i systemet. Vid önskemål så utrustar vi fläkten med realtidsövervakning eller andra sensorer.

Witt axialfläkt
Axialfläkt med nav och skovlar

Motorerna som monteras på våra fläktar kommer alltid från en erkänt kvalitativ motorleverantör och har anpassats efter applikationskraven.
Varje industrifläkt vi levererar tar sig igenom vår hårda kravställning.
Summerar vi egenskaperna ovan får vi en industrifläkt som håller över tid, med hög kontinuerlig prestanda, driftsäkerhet och verkningsgrad.
En industrifläkt från FläktComp är en arbetskollega att lita på.

Du kanske också är intresserad av…

Fläktar för ATEX (Explosiva miljöer)

Fläktar för ATEX (Explosiva miljöer)

Det är inte alltid helt enkelt att förstå sig på hela ATEX-direktivet och vad som gäller för just er applikation.Som en del i fläktskolan så har vi här en kort kurs i av ATEX är och vad som gäller i samband med installation av fläktar i explosiva miljöer. ATEX är...