Start 5 Arkiv 5 Installation av axialfläktar

Installation av axialfläktar

Vid installation av axialfläktar är det viktigt att försöka ge fläkten bästa möjliga förutsättningar för att kunna ge önskad prestanda. Nedan följer några råd på vägen.

Placering

Axialfläktar är relativt känsliga mot ojämn lufttillförsel till impellern. Med olika flödeshastigheter i inloppet kan turbulens inträffa nära pumphjulet, vilket ger effektförluster som följd.
Därför bör skarpa rörböjar undvikas nära inpå fläktinstallationen.
Frisugande fläktar bör utrustas med ett koniskt inlopp (alt. med en bellmouth) för att undvika att det uppstår turbulens nära kanalväggarna.
Överlag bör förändringar i kanalernas tvärsnitt kort före fläkten utföras på ett sådant sätt att inga flödesseparationer kan uppstå.

Flödet efter fläkten minskas avsevärt om det finns tvärsnittsreduktioner kort efter pumphjulet. Detta är särskilt viktigt att ta hänsyn till för axialfläktar utan ledskedor, där luften lämnar fläkten med en roterande rörelse.

Överlag bör flödeshinder uppströms undvikas, eftersom de kan skapa turbulens som leder till ljudnivåökningar.

Montageriktning

Axialfläktar följer Euroventstandarden och installationspositionen kan vara som A, B, AU, AD, BU och BD.
Detta anges vid order för att kunna anpassa ev. motorlager och impellervikter.
Vanligen levereras fläktar med luftriktningen hjul–motor vilket ger bäst genomflöde i fläkten. Det omvända med motorn först orsakar ett stört inloppsflöde vilket kan ge högre ljudnivåer, sämre verkningsgrad och prestanda som följd.

Du kanske också är intresserad av…

Fläktar för ATEX (Explosiva miljöer)

Fläktar för ATEX (Explosiva miljöer)

Det är inte alltid helt enkelt att förstå sig på hela ATEX-direktivet och vad som gäller för just er applikation.Som en del i fläktskolan så har vi här en kort kurs i av ATEX är och vad som gäller i samband med installation av fläktar i explosiva miljöer. ATEX är...