Start 5 Om oss 5 GDPR

GDPR – Integritetspolicy

Policy för behandling av personuppgifter

Denna policy omfattar FläktComp Sweden AB.

FläktComp Sweden värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt.

FläktComp Sweden kommer att behandla de personuppgifter såsom namn och eventuella adresser, som vi registrerar om dig i syfte att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för uppföljning av försäljning/produktutveckling. Vi kommer även använda uppgifterna för att marknadsföra FläktComp Sweden. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då de ska utföra tjänster för FläktComp Sweden AB räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

Du har enligt GDPR rätt att en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur dessa samlats in. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter och om dina personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbsidor. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbsidor och inte heller för deras behandling av personuppgifter.

Cookies på flaktcomp.se

På flaktcomp.se använder vi cookies för att mäta webbplatsens trafik med Google Analytics och möjliggöra chat-kontakt med oss. Om du stänger av cookies kommer ditt besök inte att generera någon statistik och chaten inte att fungera för dig.

Vi mäter statistik med Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”).
Google Analytics använder “cookies”, det vill säga textfiler som placeras i din dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA.
Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning.
Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på din webbläsare, men vänligen observera att om du gör detta kan det hända att du inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut.
Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

Du väljer själv om du vill acceptera cookies på din dator eller inte

Om det är någon viktig funktion som kräver att webbkakan sparas kommer du att upplysas om det.

Enligt den så kallade cookielagen, som trädde i kraft den 1 juli 2011, ska besökaren på en webbplats ge ett aktivt samtycke till att webbkaka sparas. För att få frågan måste du då ändra inställningarna din webbläsare (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Safari med flera) så att den alltid frågar innan en webbkaka sparas.

Har du synpunkter eller frågor om vår webbplats eller dess innehåll, är du välkommen att kontakta oss.