Miljö & Kvalitet

Start 5 Om oss 5 Miljö & Kvalitet

Miljö & Kvalitet

På FläktComp arbetar vi enbart med partners som arbetar målmedvetet med kvalitet, säkerhet och hållbarhet.
Våra tillverkande partners är certifierade enligt applicerbara standarder, t.ex. är vår partner Witt&Sohn Gmbh certifierade inom ISO 9001, 14001 och 45001.

Certifictae showing ISO 9001

Samtliga av våra partners har löpande kvalitet- och miljöarbete. Tillsammans med dem säkerställer vi också att de produkter vi tillhandahåller är korrekt certifierade oavsett om det gäller ATEX eller specialbeställda materialcertifikat.
Detta är extra viktigt för t.ex. brandgasfläktar (F200, F300 etc.) där fläkten måste fungera och prestera i händelse av brand.

Kvalitet

I vår roll som fläktleverantör bär vi ett ansvar mot våra kunder att säkerställa att kvaliteten på de produkter vi tillhandahåller står för vad de utlovar.
Därför arbetar vi nära med våra partners och gör kontinuerliga avstämningar kring kvalitet, utveckling och materialhantering.
Med FläktComp kan ni som kund känna er trygga att detta följs upp löpande.
Som ett led i vår kvalitetskontroll så provkörs t.ex. alla fläktar från Witt-gruppen innan leverans.
Vi erbjuder även prestandatest enligt applicerbara ISO-standarder i vårt labb.

 

 

Image showing our test rig for new fans

Miljö och Hållbarhet

I vår roll som fläktleverantör bär vi ett ansvar och har möjlighet att påverka och bidra till ett mer hållbart samhälle.
Vi följer gällande miljölagstiftningar och stävar efter att ständigt utvecklas och överträffa dessa.
Med utgångspunkt i FN:s hållbarhetsmål har vi på FläktComp valt ut 3 hållbarhetsmål som vi lägger extra fokus på.

Minskad resursförbrukning

Vad

Vår planet har ett överflöd av naturresurser. Men de har inte använts på ett ansvarsfullt sätt och vi konsumerar för närvarande mer än vad
planeten klarar av.

Hur

Vi strävar mot att bidra till ett hållbart resursanvändande genom att leverera fläktar med lång livslängd och goda
möjligheter till materialåtervinning.

Image showing the global goals #12
Image showing the global goals #9

Energieffektivitet

Vad

Fläktar och ventilation står för ca 22 % av världens energianvändning, eller 8 % av världens totala elförbrukning.

Hur

Vi strävar mot att minimera energiförbrukningen genom att välja fläktar och motorer med hög verkningsgrad och få oplanerade driftstopp.

Arbetsliv

Vad

Hållbarhet handlar också om lokala utmaningar såsom medarbetares välmående. Detta tycker vi är extra viktigt i dagens arbetslivsklimat.

Hur

Genom att förespråka och uppmuntra rörelse och balans i arbetslivet strävar vi mot välmående medarbetare, som engagerar sig i
våra kunders utmaningar.

Image showing the global goals #3