Citytunneln, Malmö

Start 5 Projektet 5 Citytunneln, Malmö

Våra brandgasfläktar håller Citytunneln säker

Citytunneln är en tågtunnel i Malmö som öppnade för trafik under 2010.
Till Citytunneln har vi levererat 109 stycken brandgasfläktar för evakuering i tågtunnlar samt för evakuering på stationerna Malmö Central och Triangeln.
Evakueringsfläktarna över rulltrapporna på station Triangeln är synliga för allmänheten.

Fläktarna är tillverkade av vår partner Witt&Sohn från Tyskland.

Projektuppgifter

Plats

Malmö

Datum

2010

Tillverkande Enhet

Witt&Sohn, Tyskland

"test-citat"
test-citat-namn