Fraktfartyg, Breeze-klassen

Start 5 Projektet 5 Fraktfartyg, Breeze-klassen

Vi har levererat axialfläktar till 4 systerfartyg i Breeze-klassen

Totalt byggdes det fyra stycken systerfartyg i denna klass.

FläktComp har levererat 27 stycken axialfläktar per fartyg, i olika storlekar och flöden.
Fläktarna är en del av fartygets ventilationssystem.

Gemensamt för fläktarna är att samtliga har integrerade inlopp och är i gnistsäkert utförande Zon 1.

Fartygen utför transporter världen över och det är därför viktigt med robusta fläktar som håller över tid.

Projektuppgifter

Plats

Världshaven

Datum

2007

Tillverkande Enhet

Witt&Sohn, Tyskland