Pappersbruk, Spanien

Start 5 Projektet 5 Pappersbruk, Spanien

Processfläktar till en mångd olika applikationer på pappersbruket.

Till ett pappersbruk i Spanien, med dåvarande svenskt ägarbolag, har vi levererat 22 stycken direktdrivna radialfläktar.

Processfläktarna är av olika storlek och utförande med inloppsdiametrar från 450 mm upp till 1800 mm.

Leveransen skedde under 2005 och fläktarna är tillverkade av vår partner Witt&Sohn från Tyskland.

Projektuppgifter

Plats

Spanien

Datum

2005

Tillverkande Enhet

Witt&Sohn, Tyskland