Start 5 Produktgrupp 5 Gastät fläkt
  • Zon 0 atex fläkt
  • Zon 0 atex fläkt

Gastät fläkt

Säker transport av explosiva, starkt frätande, giftiga eller skadliga ämnen är viktigt i många processer och det är ofta extremt viktigt att förhindra att dessa ämnen kommer ut i omgivningen.
Här kan FläktComp Sweden bidra med högkvalitativa fläktar som säkerställer att gasen hanteras korrekt och på ett säkert sätt över tid.

Beskrivning

Vad är gastäta fläktar?

Säker transport av explosiva, starkt frätande, giftiga eller skadliga ämnen är viktigt i många processer och det är ofta extremt viktigt att förhindra att dessa ämnen kommer ut i omgivningen.
Här kan FläktComp Sweden bidra med högkvalitativa fläktar som säkerställer att gasen hanteras korrekt och på ett säkert sätt över tid.

Vi har lång erfarenhet av att leverera gastäta fläktar i olika utföranden till en mängd olika applikationer. Gastäta fläktar har fläkthus som klarar av stora tryckdifferenser och som utrustas med högkvalitativa axeltätningar som förhindrar gasläckage.

Ofta ställs det mer krav än bara gastäthet på fläkten. Det är inte ovanligt att det även är aggressiva gaser som transporteras, därför har vi även lång erfarenhet av att erbjuda specialmaterial eller avancerade ytbehandlingsmetoder på fläkthus och impeller.

För att välja rätt gastät fläkt bör man utgå från driftdata och processutformning, samt om det finns några särskilda krav.
Kontakta oss på FläktComp för support.

 

Var används gastäta fläktar?

Gastäta fläktar är precis som namnet antyder ett samlingsnamn för de fläktar som används inom områden där det är extremt viktigt att ingen gas läcker ut från processen, som t.ex. i drift i ATEX-zoner eller i processer med hälsoskadliga ämnen.
Fläktarna har olika användningsområden men behöver alla klara av de tuffa krav som ställs för applikationen.
Några exempel på användningsområden för gastäta fläktar är:

  • Transport av aggressiva gaser
  • Fläkt till biogasproduktion.
  • Transport av gaser i skyddade miljöer

Beroende på krav så kan utformningen på de gastäta fläktarna anpassas helt till kundens behov.
Med rätt dimensionering och materialval fungerar en gastät fläkt problemfritt i många år.

Teknisk Data

Volymflöde:På förfrågan
Tryck:På förfrågan
Inloppsstorlek:På förfrågan
Utlopp:RD/LD 0 - 315 enl. Eurovent
Täthet:Enligt ISO13349, kategori A-H

Våra fläktar

Om våra gastäta fläktar

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med gastäta fläktar och det finns olika nivåer av gastäthet. Ofta är en 100 % gastät fläkt varken nödvändigt eller ekonomiskt försvarbart. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta en utformning som passar för just er applikation.

Meidinger har lång erfarenhet av hantering av aggressiva gaser och ångor.
Genom att välja lämpliga material för fläkthuset, fläkthjul och svetsmaterial bestäms och implementeras en hållbar och säker kombination, med hänsyn tagen till erforderliga hållfasthetsvärden (höglegerade stål, titan, korrosionsbeständiga nickelbaserade legeringar etc. .).

När metalliska material inte längre räcker till appliceras mycket motståndskraftiga beläggningar (till exempel Halar) eller så tillverkas fläkthuset av tålig specialplast.

De statiska såväl som dynamiska axeltätningarna väljs enligt kraven på hög motståndskraft eller täthet.

Dammbelastade gaser eller transport av fasta ämnen i gasströmmen ställer särskilda krav på materialens hållbarhet. Det erforderliga motståndet kan uppnås genom ytterligare beläggningar, t.ex. i området för inflödet eller genom utbytbara slitplåtar i huset.

Är du intresserad av produkten?

Kontakta oss så hör vi av oss!