Start 5 Produktgrupp 5 Impulsfläkt
  • Impulsfläktar i tunneltak
  • Impulsfläktar

Impulsfläkt

Vi kan tunnelventilation.

Impulsfläktar placeras idag i alla typer av tunnlar som kräver någon form av ventilation.
Det kan vara vägtunnlar, tunnelbanetunnlar, gångtunnlar eller tågtunnlar.
De monteras vanligtvis synligt i tunneltaket, men kan även sitta utplacerade i anslutning till tunneln och fungera som till- eller frånluftsfläktar.

Beskrivning

Vad är impulsfläktar?

Impulsfläktar (Jet-fläktar) är en typ av axialfläkt som anpassas för drift i tunnelmiljöer genom t.ex. materialval och ljuddämpare. Tunnelfläktarna skapar luftflöde genom ett fläkthjul som roterar och förflyttar luften axiellt. De levereras vanligtvis som en komplett enhet beståendes av fläkthjul, motor, kåpa, ljuddämpare samt monteringsstativ. Tunnelfläktars flöde kan regleras med frekvensomriktare.
För att välja rätt impulsfläkt som tunnelventilation bör man utgå från driftdata, tunnelutformning samt om det finns några särskilda krav.
>> Kontakta oss på FläktComp för support.

Var används impulsfläktar?

Sedan början av 1960-talet har impulsfläktar använts för att ventilera vägtunnlar med längsgående ventilation.
En av de tidigaste teoretiska bakgrundsrapporterna presenterades av en medlem i Witt-gruppen.
Det betyder att vi har lång erfarenhet av tunnlar och tunnelfläktar.
Impulsfläktar placeras idag i alla typer av tunnlar som kräver någon form av ventilation. Det kan vara vägtunnlar, metro eller tågtunnlar.
De monteras vanligtvis synligt i tunneltaket, men kan även sitta utplacerade i anslutning till tunneln och fungera som till- eller frånluftsfläktar.
Beroende på krav så kan utformningen på tunnelventilationen anpassas helt till kundens behov.
Rätt dimensionerad ger en impulsfläkt problemfri drift och hög prestanda under många år, även i tuffa tunnelmiljöer.

Teknisk Data

Dragkraft 35 – 3500 N (högre krafter på förfrågan
Storlek400 – 1800 mm (Större storlekar på förfrågan)
Tjocklek på kåpafrån 4 till 10 mm
MotorutförandeMotorram 63 till 315, PAD
IP55 (alt. IP65)
Lager: livstidsmorda eller externt smörjsystem
Isolerklass: F, H eller special

Våra fläktar

Om våra impulsfläktar

Våra tunnelfläktar från Witt & Sohn är ett av de ledande varumärkena för tunnel- och metro- ventilationssystem med många projekt runt om i världen.
I Sverige har FläktComp bl a levererat tunnelfläktarna till Citybanan i Malmö och Norra Länken i Stockholm.
Witt & Sohn behåller sin position på marknaden genom kontinuerlig utveckling av:
• Jet fläktar
• Stora axialfläktar för till- och frånluft

Jet fläktarna är tillgängliga som
• Asymmetrisk design, utvecklade för hög verkningsgrad med en flödesriktning
• Symmetrisk design, med delvis reversibel drift (40%, 85%, 95%) i bägge flödesriktningarna.

I standardsortimentet ingår jetfläktar med dragkraft från 35 N upp till 3500 N (högre värden är möjliga på begäran).
Med olika längd för ljuddämpare kan nästan alla erforderliga ljudtrycksnivåer nås.
Med specialutvecklade fläkthjul (ingjutna stålbultar etc.) är mycket höga periferihastigheter och mycket höga temperaturer möjliga.
Röntgen av fläkthjulsbladen och fläkthjulets nav är inte nödvändigt, men kan göras på begäran.

Jetfläktarna är testade enligt ISO 13 350, de axiella fläktarna enligt ISO 5801. Dessutom måste alla fläktar klara fabrikstestet före leverans. Jet- och axialfläktarna är testade och certifierade enligt EN 12 101−3.

Banana Jet®

Witt & Sohn har utvecklat den patenterade Banana Jet® fläkten.
Beroende på tunnelutformning så genererar Banana Jet® 20-50% mer effektiv dragkraft än en traditionell jetfläkt av samma storlek.
Denna jetfläkt minskar kostnaderna för nya tunnelventilationssystem och möjliggör uppgradering av tunnelsystem (på grund av ökad trafikbelastning eller nya brandregler) utan höga kostnader.

Minskade förluster i tunnelinstallationer
En betydande del av luftflödet i en vanlig jetfläkt fastnar i taket och därmed reduceras den överförda impulsen avsevärt. För att ta hänsyn till denna effekt måste flera tunnelinstallationsförlustfaktorer (Kempf-faktor etc.) tillämpas.
Detta problem har tidigare övervunnits med hjälp av Saccardo -munstycken, som löste problemet genom att blåsa luft in i tunneln med en liten nedåtlutande vinkel. Som en förlängning av Saccardo -munstyckslösningen utvecklades Banana Jet® för att användas där Saccardo -munstycken inte är praktiska.
Banana Jet® med det böjda utloppsflödet riktar impulstrålen något mot tunnelns mitt, därför är friktionsförluster på grund av virvlar i taket försumbara. Så med Banana Jet®-tunneln kan förlustfaktorer som Kempf-faktor i de flesta fall ignoreras.

Fördelar med Banana Jet®
• Färre jetfläktar, lägre investeringskostnader för fläktar
• Lägre strömförbrukning, lägre investeringskostnader för elsystemet, särskilt kablar (som ofta kan vara en större del av kostnaderna än förväntat).
• Om det behövs nischer kan de bli mindre och kortare, vilket ger lägre byggkostnader.
• Lägre driftskostnad på grund av minskad strömförbrukning och färre fläktar som ska underhållas
• Mindre turbulens av skiktat röklager i taket

Hastighetsprofiler

Urvalstabell för konsulter/tunneldesigners

Är du intresserad av produkten?

Kontakta oss så hör vi av oss!