Start 5 Produktgrupp 5 Radialfläkt

Radialfläkt

En radialfläkt lämpar sig bra till applikationer med högre tryckuppsättningar och är en mycket flexibel fläkttyp.
Vi på FläktComp erbjuder radialfläktar anpassade till just er applikation.
Våra fläktar klarar allt från höga temperaturer till slitande flöden och håller vad de lovar.
Kontakta oss så hjälper vi er med era fläktbehov.

Beskrivning

Vad är en radialfläkt?

Radialfläktar eller centrifugalfläktar är en fläkttyp som nyttjar centrifugalkraften för att skapa en tryckökning samt ett volymflöde.
Denna typ består av ett fläkthjul som roterar i en snäckformad kåpa.
Flödet kommer in till fläkten genom ett inlopp placerat axiellt med fläkthjulsaxel och motor, för att sedan slungas ut radiellt med hjälp av kraften från fläkthjulet.
Till skillnad från axialfläktar så sitter inte motorn i volymströmmen hos radialfläktar.

För att ändra prestanda och egenskaper på radialfläktar används olika utformningar på fläkthjulet.

Radialfläktens styrka är dess mångsidighet. En radialfläkt kan utformas för att transportera en mängd olika volymflöden vid en bred tryckuppsättning.

Vid högre flöden och relativt låga tryck kan en axialfläkt vara ett bättre alternativ.

Radialfläktar finns i enkel- och dubbelsugande utförande.
En enkelsugande radialfläkt har inloppet på en sida och drivning på andra.
Dubbelsugande radialfläktar har inlopp på bägge sidor, vilket möjliggör större flöden in i fläkten, med nackdelen att drivningen hamnar till viss del i volymflödet.
Radialfläktar kan seriekopplas i två eller fler steg, detta ger acceptabla ljudnivåer även vid väldigt höga tryck.

En radialfläkt har oftast en högre total verkningsgrad än en axialfläkt.

Radialfläktars flöde regleras framförallt med varvtalsreglering, det är heller inte ovanligt att radialfläktar kör mot en fast driftpunkt.
Som alternativ kan flödet även regleras med spjäll som har variabel öppning. Ett tredje alternativ är genom ledskeneapparat som skapar en medrotation av volymflödet innan fläkten.

För att välja rätt radialfläkt bör man utgå från användningsområdet, hur fläkten ska styras samt om det finns några särskilda krav.
Kontakta oss på FläktComp för support.

Var används radialfläktar?

En radialfläkt är en mångsidig fläkt som är lämplig inom många olika system och kan till exempel användas som processfläktar inom industrin eller som materialtransportör på sågverk.
Radialfläktar kan anpassas till de flesta driftsituationer, allt från korrosiva gaser, höga tryck, höga temperaturer, gasblandningar till materialtransportfläktar.

Beroende på krav så anpassas utformningen på radialfläktarna helt efter kundens behov.

Rätt dimensionerad ger en radialfläkt problemfri drift och hög prestanda under många år.

Teknisk Data

Volymflöde:100 – 300.000 m3/h
Tryck:100 – 50,000 Pa
Inloppsstorlek:från 63 till 2500 mm
Tjocklek på kåpa:från 1,5 till 20 mm
KåputförandeRNZ (lågtryck), LRZ (lågtryck), PRZ (medium tryck), MRZ (medium tryck), HRZ (Högtryck), SRZ (Ultrahögt tryck)
Motorstorlek:0,1 kW till 800 kW (Motorram 63 till 450)
Drivning:Koppling, remväxel eller direktdrivning
Utlopp:RD/LD 0 - 315 enl. Eurovent
Kåpans design:Enkel-, Dubbelsugande eller med delad kåpa.
Ytbehandling:Primer, finish, varmgalvanisering eller enligt önskemål.
Material:
FläkthjulStål (kolstål, rostfritt, syrafast, Duplex, etc.), korrosionsbeständig gjuten aluminium
FläktkåpaStål, aluminium, speciallegeringar
Specialdesign:Gnistsäker, hög temperatur, gastät, dekontaminerbar, chocksäker, för materialtransport eller enligt speciella krav
Standardtillbehör:Format inlopp, Brandspjäll, Skyddsnät, Monteringsfötter, Vibrationsdämpare, Jet kåpa, Flexibla stosar, Motfläns, Ljuddämpare, Variabla inloppsskovlar, Backspjäll, Isolering, Ljudhöljen, övervakningssensorer etc.

Våra fläktar

Design

Utbudet av våra radialfläktar är anpassat för att möta de flesta kombinationer av volymflöde och tryck med hjälp av direktdrivna fläktar.
Eftersom fläktserien är baserad på ett modulsystem kan majoriteten av fläktarna tillverkas av standardkomponenter.
Förutom standardfläktar tillverkar vi också ett stort antal specialdesigner, enligt era behov.

Nedan följer en genomgång av vårt standardsortiment av radialfläktar.

Design 1 (3d och 6d)

Det är ofta fördelaktigt att sträva mot en direktdriven fläkt. Den är mer kompakt, har färre delar och är i de flesta fall billigare än andra utföranden.
Vi erbjuder 3 olika designer med direktdrivning. Konstruktionerna 3d och 6d skiljer sig från design 1 genom att vara svängbara och att fläkthjulet kan tas bort från båda sidor.
En flänsmonterad motor gör att designen 6d blir lättare och kompaktare.

Design 2

Vid högre hastigheter som ej kan uppnås med en direktdriven motor krävs, eller om det finns andra installationsspecifika krav används en fläkt med remdrift.
Montage av motorn sker på ett antal olika sätt.

För design 2 är fläkten och motorn monterad på en gemensam bas.
Design 2a är samma konstruktion men med ett vridbart hölje och ett fläkthjul som kan demonteras på bägge sidorna.
Design 2b har motorn monterad på sidan av piedestalen för att uppnå en mer kompakt design.
Design 2c är till för små motorer.
Här är motorn monterad inuti piedestalen med en yttre kopplingslåda. Även om denna konstruktion är svårare att serva är det den mest kompakta remdriften och billigare än de andra remdriftsalternativen.

Design 4

Design 4 är en komplett enhet där motor med remdrift är monterat direkt på fläktkåpan. När en kompakt design behövs, erbjuder design 4 ett intressant alternativ. Dock krävs det ofta relativt omfattande förstärkningar av fläktkåpan.

Design 5

Idag är det relativt vanligt att fläktar utrustas med en elastisk koppling. Det kan t.ex. vara vid applikationer med höga temperaturer.
En elastisk koppling gör det även möjligt att dämpa och skydda motorn vid tuffare applikationer som kräver höga startmoment eller variabla vridmoment som vid t.ex. materialtransporter.

Impeller

Som standard så tillverkas våra fläkthjul i stål eller aluminium. Aluminium har fördelen att det är lätt vilket resulterar i lägre tröghetsmoment och lägre startströmmar.
Vi har också stor erfarenhet av andra material som t.ex. olika rostfria och syrafasta stål.

Fläktseriens hjul har utvecklats modulärt, vilket ger fördelen att en mängd fläkthjul passar samma hölje. Detta innebär att om en installation behöver ändras kan detta ofta uppnås genom att byta ut fläkthjulet.
Detta utan att behöva byta ut hela fläkten.

Lågtrycksfläktar RNN

Detta är en modellserie med fläkthjul som har samma yttre dimensioner, och därmed passar in i RNN-kåpan. Kåpan kan göras med en avstängning (cut-off) (t.ex. typ RNZ) eller utan avstängning (cut-off) (t.ex. typ RNN).

Teknisk data RNN:
Inloppsstorlek:                            180 – 2000 mm
Fläkthjulsdiameter:                   224 – 2500 mm
Tryck:                                              100 – 5000 Pa
Flöde:                                             100 – 300.000 m3/h

Impellers till RNN-serien

RNZ9

Denna fläkthjulshjulstyp med 9 bakåtböjda blad och pressade induktionsmunstycken har hög verkningsgrad, mycket bra ljudprestanda och en mycket stabil karakteristisk kurva.
Vid ökande volymflöde krävs det enbart en något ökande effekt.

RSZ10 och RSZ12

Dessa typer liknar typen ovan, men har 10 resp. 12 bakåtlutande, S-formade blad med en brantare stigning. Vilket möjliggör högre tryck och är också mindre påverkan av partiklar i flödet, med en något lägre verkningsgrad.

VPZ

Fläkthjulstypen är utformad i klassisk scirocco -design och passar in i samma kåpa som ovan nämnda typer.
Hjultypen ger möjlighet att ta ut relativt hög prestanda i ett litet format.
Dock är verkningsgraderna jämfört med övriga RNN-fläkthjul relativt låga, där axeleffekten är mycket beroende av driftpunkten.

Lågtrycksfläktar LRZ

LRZ modellerna är utformande för att täcka behovet mellan RNN-serien och medeltrycksfläktarna PRZ/MRZ.

LRZ fläkthjulen är utformade med 9 bakåtböjda fläktskovlar.
Fläkthjulsserien består av 4 olika pumphjul LRZ9, LRZ9A, LRZ9B och LRZ9C. Där bokstäverna A, B och C indikerar förkortade blad.

Fläkthjulet LQZ11 är anpassat för flöden med mycket partiklar.

LRZ -serien är mycket lämplig för användning i t.ex. bränslebrännare då de kan styras i princip över hela sina volymflödesvolymer utan problem.

Teknisk data LRZ
Inloppsstorlek:                            180 – 1400 mm
Fläkthjulsdiameter:                   280 – 2240 mm
Tryck:                                              800 – 8000 Pa
Flöde:                                             100 – 200.000 m3/h

Medeltrycksfläktar PRZ

PRZ fläkthjulen är utformade med 9 bakåtlutade fläktskovlar.
Fläkthjulsserien består av 4 olika fläkthjul PRZ9, PRZ9A, PRZ9B och PRZ9C. Där bokstäverna A, B och C indikerar förkortade blad.

Serien är en är en klassisk medeltrycksfläkt som uppnår en verkningsgrad på upp till 85 %.
I detta sortiment kan fläkthjulet PQZ11 användas för materialtransport.

Teknisk data PRZ
Inloppsstorlek:                            125 – 1400 mm
Fläkthjulsdiameter:                   250 – 3000 mm
Tryck:                                              1.600 – 10.000 Pa
Flöde:                                             1000 – 250.000 m3/h

Medeltrycksfläktar MRZ

MRZ-serien klarar ett något högre tryck an PRZ-serien.

Totalt finns 6 fläkthjul, MRZ9, MRZ9A, MRZ9B, MRZ9C, MRZ9D, MRZ9E. Där bokstäverna A, B och C indikerar förkortade blad.
Dessutom erbjuds ett partikel(damm) hjul med beteckningen MQZ11.

Teknisk data MRZ
Inloppsstorlek:                            90 – 560 mm
Fläkthjulsdiameter:                   280 – 1800 mm
Tryck:                                              2.000 – 15.000 Pa
Flöde:                                             500 – 100.000 m3/h

Högtrycksfläktar HRZ

Högtrycksfläkten HRZ med 10 bakåtlutande formade blad kan nå en verkningsgrad på upp till 81 %.
Fläkthjulsserien består av 7 olika impeller: HRZ10, HRZ10A, HRZ10B, HRZ10C, HRZ10D, HRZ10E, HRZ10F. Där bokstäverna A, B, C, etc. indikerar förkortade blad.

Även för HRZ -serien finns ett partikel(damm) hjul med beteckningen HQZ11.

Teknisk data HRZ
Inloppsstorlek:                            63 – 400 mm
Fläkthjulsdiameter:                   280 – 1800 mm
Tryck:                                              2.500 – 25.000 Pa
Flöde:                                             500 – 50.000 m3/h

(Ultra)Högtrycksfläktar SRZ

För ultrahöga tryck och små volymflöden använder vi oss av typerna SRZ12, SRZ12A, SRZ12B, SRZ12C, SRZ12D samt partikel(damm)hjulet SQZ12.
Där bokstäverna A, B, C, etc. indikerar förkortade blad.

Teknisk data SRZ
Inloppsstorlek:                            63 – 355 mm
Fläkthjulsdiameter:                    400 – 2240 mm
Tryck:                                        5000 – 30.000 Pa
Flöde:                                       100 – 50.000 m3/h

Övriga radialfläktar /Specialfläktar

Partikel (Damm) -fläktar

Vi erbjuder fläkthjul som klarar av partiklar/materialtransport i alla våra radialfläktsserier.
Deras beteckning är RSZ, LQZ, PQZ, MQZ, HQZ och SQZ. 

Fritt roterande impellrar RLN

RLN är beteckningen för RNN -fläkthjul som används utan kåpa t.ex. för luftkonditioneringslådor eller filterlådor. Dessa fläkthjul uppnår en hög verkningsgrad i en kompakt design.
Fläkthjulssortimentet går från 6 blad till 12 blad med typnamnen RLN6, RLN8, RLN10 och RLN12.

Dubbelsugande fläktar

Alla våra låg- och medeltrycksfläktar kan levereras i dubbelsugande utföranden.
Normalt monteras det då ett skyddsnät i bägge inloppsöppningarna samt att både lager och remdrivning kommer att sitta i volymflödet.
Detta orsakar ett tryckfall som måste beaktas.

Flerstegsfläktar

Våra högtrycksfläktar kan levereras med två eller flera steg för att uppnå rimliga ljudnivåer även vid mycket höga tryck.

Är du intresserad av produkten?

Kontakta oss så hör vi av oss!