Marin

Start 5 Segment 5 Marin

Beprövad och innovativ fläktteknik speciellt designad för marint bruk

Beprövad och innovativ fläktteknik speciellt designad för marina miljöer. Fläktar som håller vad de lovar.

FläktComp Sweden tillhandahåller ett komplett fläktprogram för krävande marina applikationer.
Vi lägger alltid stor vikt på låga driftskostnader, stabil prestanda – även under tuffa förhållanden, lång livslängd och låg ljudnivå.

Vi erbjuder kundspecifika fläktar för speciella krav till allt från fritidsbåtar till stridsfartyg:
Vårt standarderbjudande innehåller fläktar anpassade till en mängd olika applikationer som t.ex. radialfläktar speciellt utvecklade för batterirum eller axialfläktar för bredare ventilationsapplikationer inklusive motorrum.

Vi har erfarenhet från en mängd krävande marina applikationer ombord på t.ex.

  • Last- och containerfartyg
  • Passagerarfärjor
  • Ubåtar
  • Yachter
  • Mariner och flottor i olika länder

Tillsammans med våra partners har vi installerade fläktar på över 19,000 båtar runt om i världen.

Fläktar som håller vad de lovar

Tillsammans med våra systerbolag så har vi levererat fläktar till applikationer inom den marina sektorn världen över. Det betyder att vi har kompetensen och kunskapen för att hjälpa er med just er applikation.

Vi levererar fläktar i både axial- och radialfläktsutförande, det som styr valet av fläkt är applikationen, placering och en mängd övriga krav.
Fläktar för marina applikationer har inte alltid den enklaste miljön att verka i och det är därför vi alltid har stort fokus  på robusta lösningar som
håller över tid.
Även i tuffa, fuktiga eller ATEX-klassade marina miljöer.
Kontakta oss så hjälper vi er hitta rätt fläkt för era behov.

Kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt fläkt

Vi på FläktComp förstår era utmaningar med fläktar och ventilation i marina miljöer.