Start 5 Arkiv 5 Styrning av fläktar och fläktsystem

Styrning av fläktar och fläktsystem

Ofta styrs fläktar med frekvensomformare vilket ger fläkten ett bredare prestandaspann.

Vid styrning med frekvensomformare måste brukaren ta hänsyn till fläktens resonansvarvtal och säkerställa att fläkten inte befinner sig i dessa frekvenser under längre perioder.
Dessa resonansfrekvenser måste blockeras i styrningen så att de passeras snabbt.

Vid kontroll av vibrationer p.g.a. resonans är det viktigt att vibrationsamplituden mäts på motorn och inte på fläktkåpan.

Vid låga varvtal, dvs vid lågt motormoment måste försiktighet iakttagas så att fläkten inte kan stoppas av en motvänd luftström, vilket kan leda till överhettning av motorn.

Skifte av rotationsriktning samt frirotation (s.k. ”Wind milling”) av axialfläktar kan skapa stora strömpulser som kan orsaka störningar eller slitage på anslutningar och elnät. Dessa pulser kan även skada fläkhjul och elmotorer.
Därför måste alltid en tillräcklig nedvarvningstid tillåtas innan byte av rotationsriktning.
Vid större problem med frirotation är rekommendationen att installera en motorbroms som släpper precis innan motorn statar.

När en ”star-delta” start används får inte omställningen göras för tidigt, detta för att undvika stora strömpulser.

Du kanske också är intresserad av…

Fläktar för ATEX (Explosiva miljöer)

Fläktar för ATEX (Explosiva miljöer)

Det är inte alltid helt enkelt att förstå sig på hela ATEX-direktivet och vad som gäller för just er applikation.Som en del i fläktskolan så har vi här en kort kurs i av ATEX är och vad som gäller i samband med installation av fläktar i explosiva miljöer. ATEX är...