Pappersbruk, Gästrikland

Start 5 Projektet 5 Pappersbruk, Gästrikland

Remdrivna radialfläktar som levererar spolluft till kundens process.

Till ett pappersbruk i Gästrikland har vi levererat två stycken remdrivna radialfläktar. Processfläktarna används till spolluft vid tillverkning av vätskekartong.
Fläktarnas kapacitet är på drygt 2 600 m3/h vid 3 800 Pa.
Leveransen skedde under 2021 och fläktarna är tillverkade av vår partner Fan Systems från England.

Projektuppgifter

Plats

Gästrikland

Datum

2021

Tillverkande Enhet

Fan Systems, England