Support

Start 5 Support

Support

Det finns en mängd olika frågor och problem som kan uppstå vid hantering av fläktar, här delar vi med oss av några vanliga supportärenden.
Behöver ni felsöka en fläkt som inte går som den ska, utföra service eller kanske sitter ni och planerar för ett nytt projekt?

Då har ni hittat rätt – nedan följer ett antal intressanta rubriker. 

Installation, service och felsökning

Under denna rubrik hittar ni dokument som är bra att ha som hjälp vid t.ex. felsökning av fläktar som inte fungerar eller om ni t.ex. behöver ett serviceprotokoll.

Installation av fläktar

Installation av fläktar

Det räcker inte bara att ha valt rätt fläkt för applikationen, det gäller även att fläkten får rätt förutsättningar. En fläkt som t.ex. har ett...

läs mer
Servicerapport för fläktar

Servicerapport för fläktar

Dags för service? Vår rekommendation är att en mer strukturerad service/genomgång utförs var 6:e-12:e månad.Mellan dessa tillfällen rekommenderar vi...

läs mer
Felsökningsguide för fläktar och system

Felsökningsguide för fläktar och system

Fungerar inte fläkten som förväntat, eller har det uppstått missljud över tid?

Det finns en mängd olika problem och faktorer som kan påverka en fläkt.

Använd vår guide för att se till att ni får er fläkt att prestera som den ska igen!

läs mer

Bra att ha

Under denna rubrik har vi samlat dokument som kan vara bra att ha i närheten när det gäller fläktar.

Manualer och bruksanvisningar

Manualer och bruksanvisningar

Varje fläkt vi levererar kommer med en manual och bruksanvisning. Denna dokumentation är viktig att gå igenom och förstå innan fläkten installeras...

läs mer
Ställa in frekvensomformare

Ställa in frekvensomformare

För att optimera energiåtgång och prestanda så styrs de flesta fläktar idag av någon slags frekvensomformare.
Här kan du får stöd kring hur du ställer in din frekvensomformare.

läs mer
ATEX-Checklista

ATEX-Checklista

För att säkerställa att varje fläkt vi levererar uppfyller ATEX-direktivet strikta krav, är det avgörande att vi erhåller detaljerad och korrekt...

läs mer

För konsulter

Under denna rubrik har vi samlat information och dokument som underlättar livet för dig som konsult.

Att som konsult behöva ta fram specifikationer på samtliga ingående delar till ett system kan vara ett mycket tidskrävande arbete.
Därför har FläktComp tagit fram färdiga fläktunderlag som ni mer än gärna får använda er av.