Start 5 Produktgrupp 5 Biogasfläkt

Biogasfläkt

Biogasfläktar är precis som namnet antyder ett samlingsnamn för de fläktar som används inom områden där det är extremt viktigt att ingen gas läcker ut från processen, som t.ex. vid biogasproduktion eller biogasförbränning.
Fläktarna har olika användningsområden men klarar alla av de tuffa krav som ställs i biogasapplikationer.

Beskrivning

Vad är Biogasfläktar?

Förnybara energikällor är något som blir alltmer aktuellt för varje dag.
Biogas är ett alternativ och här kan FläktComp Sweden bidra med högkvalitativa fläktar som säkerställer att biogasen hanteras korrekt.
Biogasfläktar är en typ av gastät radialfläkt, som anpassats för användning i biogasmiljöer där kraven på material och prestanda är mycket höga.

Fläktarna levereras vanligtvis som en komplett enhet beståendes av fläkthjul, motor, kåpa, samt vibrationsfötter.

För att välja rätt biogasfläkt bör man utgå från driftdata och processutformning, samt om det finns några särskilda krav.
Kontakta oss på FläktComp för support.

 

Var används biogasfläktar?

Biogasfläktar är precis som namnet antyder ett samlingsnamn för de fläktar som används inom områden där det är extremt viktigt att ingen gas läcker ut från processen, som t.ex. vid biogasproduktion eller biogasförbränning.
Fläktarna har olika användningsområden men behöver alla klara av de tuffa krav som ställs i applikationen.
Några exempel på användningsområden för biogasfläktar är:

  • Matarfläkt till gasmotor/generator.
  • Matarfläkt till fackla vid biogasproduktion.
  • Stödluftsfläkt till biogastankar.

Beroende på krav så kan utformningen på biogasfläktarna anpassas helt till kundens behov. Med rätt dimensionering och materialval snurrar en biogasfläkt problemfritt i många år.

Teknisk Data

Tryck:Upp till 300 mbar
Inlopp/Utlopp:DN50-DN200 (PN10)
Utförande:Upp till Atex II 2G/3G T1
Drivning:Koppling, remväxel eller direktdrivning (med eller utan frekvensomformare)
Utloppsriktning:RD/LD 0 - 315 enl. Eurovent
Standardtillbehör:Kompensatorer, vibrationsdämpare, ljuddämpare etc.

Våra fläktar

Om våra Biogas– fläktar

Oplanerade driftstopp på grund av t.ex. fläkthaveri har en negativ inverkan på både kostnader och systemets säkerhet.
Det är endast system i drift som tjänar pengar och om den producerade biogasen inte kan användas på grund av ett fel utan måste eldas upp, förlorar operatören snabbt stora pengar.
Våra fläktar från Meidinger klarar av de höga krav som ställs inom biogasproduktion och kommer underlätta er vardag.

Meidinger har lång erfarenhet av att pumpa aggressiva gaser och ångor.
Genom att välja lämpliga material för kåpa, fläkthjul och svetsmaterial skapas och tillverkas en högkvalitativ och driftsäker fläkt.

Om metalliska material inte längre är tillräckliga används mycket resistenta beläggningar (t.ex. Halar) eller så kan kåpan tillverkas av resistent specialplast.

De statiska och dynamiska tätningarna är också utvalda för att uppfylla kraven på hög motståndskraft eller täthet.

Typiska applikationer är:

Matarfläkt till gasmotor/generator.

Biogasen används för att driva gasmotorn / kraftvärmeenheten. Detta genererar värme eller elektrisk energi, som sedan matas in i det lokala fjärrvärmenätet eller elnätet.
Biogasfläkten används för att förstärka gastrycket i systemet och för att kompensera för förluster, vilket säkerställer driftsäkerheten.

Matarfläkt till fackla vid biogasproduktion.

Vid biogasproduktion behöver anläggningsoperatören ibland elda upp vissa delar av biogasen för att den inte ska släppas ut, för detta används sk. facklor.
Vi levererar en fläkt som är anpassade för att ge ett stabilt tryck och därmed en ren och säker förbränning av biogasen vid brännaren.

Stödluftsfläkt till biogastankar.

Stödluftfläktar används till biogastankar med dubbelmembran.
En kontinuerligt löpande tilluftsfläkt för transporterar luft in i utrymmet mellan ett membran i gaslagringstanken och håller därmed trycket konstant, oavsett gaspåfyllning och gasuttag. Detta konstanta tryck utan tryckfall kan endast uppnås med en mycket platt fläktkurva.

Är du intresserad av produkten?

Kontakta oss så hör vi av oss!