Start 5 Arkiv 5 Utloppsriktning radialfläktar

Utloppsriktning radialfläktar

Våra radialfläktar följer EUROVENT standarden gällande utloppspositioner och flödesriktning.

Enligt EUROVENT-standarden fastställs radialfläktarnas rotationsriktning genom att betrakta fläkten från dess drivsida. Det innebär den sida där driv- eller motoraxeln är placerad.

Dessutom definieras utloppsriktningen utifrån utloppets orientering. När du beställer en radialfläkt är det viktigt att specificera önskad rotations- och utloppsriktning. Vi erbjuder också möjligheten att anpassa utloppen för att möta era unika behov.

För mer detaljerad information, vänligen referera till nedanstående tabell över EUROVENTs standarder.

Mer information om våra radialfläktar hittar du på vår sida om radialfläktar.

Du kanske också är intresserad av…

Fläktar för ATEX (Explosiva miljöer)

Fläktar för ATEX (Explosiva miljöer)

Det är inte alltid helt enkelt att förstå sig på hela ATEX-direktivet och vad som gäller för just er applikation.Som en del i fläktskolan så har vi här en kort kurs i av ATEX är och vad som gäller i samband med installation av fläktar i explosiva miljöer. ATEX är...